Ivo Madder 

 

Ivo Madder werkt bij Agfa Gevaert, maar in zijn vrije tijd is hij op allerlei manieren met de duiksport bezig. Hij is hoofdredacteur van het duikmagazine Hippocampus (het Bondsblad van NELOS vzw). Tevens is hij CMAS 3*Instructeur bij NELOS en hij staat mee in voor het tot stand brengen van het cursusmateriaal en dergelijke. Op 16-jarige leeftijd (in 1979) werd hij passioneel geboeid door de duiksport. Nu, 33 jaar later, heeft hij bijna 3.000 duiken in zijn logboek staan. In 2001 begon hij met onderwaterfotografie, deels uit noodzaak om o.a. Hippocampus en andere NELOS-publicaties te voorzien van ontbrekend fotomateriaal, deels vanwege zijn grote interesse voor het onderwaterleven waarover hij heel geboeid kan praten met iedereen die er zich voor interesseert. Hij maakt dankbaar gebruik van de digitale fotografie om de artikels in Hippocampus te stofferen. Hij was ook bezig met bovenwatervideografie, waarmee hij enkele malen de 2e en 3e prijs wegkaapte. Wegens tijdsgebrek heeft hij nooit kunnen overschakelen naar onderwatervideografie en nu is hij volledig gestopt met filmen.
Fotograferen, zowel boven als onder water blijft hij wel doen. Hij neemt niet deel aan fotowedstrijden, maar is wel vaak aanwezig bij de projecties of tentoonstellingen van zulke evenementen. Zijn foto’s worden regelmatig gebruikt in magazines en cursusboeken. In september 2008 werder er verscheidene van zijn foto’s gebruikt om het nieuwe boek “Specialisatie Onderwaterbiologie” te illustreren, een opmerkelijk cursusboekboek dat er kwam dankzij de samenwerking tussen NPO (Nationaal Park Ooosterschelde), NOB (Nederlandse Onderwatersport Bond) en NELOS (Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -Sport).

—–

Ivo madder works at Agva Gevaert. His freetime he spends in multiple ways all connected to diving. He’s chief editor of the magazine ‘Hippocampus’ the offical magazine of the Belgian diving federation Nelos. Ivo is a CMAD 3* instructor and he also contributes to develop the Nelos course materials. It all started when he was 16 years old ,back in 1979, when his first dives got him addicted to diving. Now 33 years later he has almost 3000 dives logged. In 2001 he started underwater photography out of necessity to get the photo’s needed for the articles in the ‘Hippocampus’ magazine but also out of interesse in marine biology.
He also strated filming and participated in some contest. However he never really tried it underwater. He doens’t film at all anymore but underwater photography is still a passion. He doesn’t compete at festivals or contests but is always present at exhibitions and events. His pictures are still regularly used in magazines & courses. In September 2008 several of his pictures were published in a new book ‘Specialization underwater biology’ a remarkable book that was produced by the NPO (National Park Easterscheldt), NOB ( Dutch underwater sports Union ) and NELOS ( Dutch speaking league for underwater research and sports).